ĐĂNG KÝ NGAY

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI NGOẠI TRÚ

Bảng chi tiết chương trình

(Quyền lợi bổ sung ngoại trú áp dụng cho tất cả các chương trình)

QUYỀN LỢI NỘI TRÚ

Chi phí vận chuyển cấp cứu đường bộ

Phục hồi chức năng

Chi phí mai táng
(nếu tử vong tại bệnh viện)

Trợ cấp bệnh viện công

Chi phí phẫu thuật

Chi phí khám và điều trị (30 ngày trước nhập viện)

Chi phí nằm viện

Chi phí khám và điều trị (30 ngày sau xuất viện

QUYỀN LỢI THAI SẢN

Bảng chi tiết chương trình

Chị A:
Tham gia Bảo Việt An Gia
có quyền lợi thai sản

Bảng chi tiết chương trình

QUYỀN LỢI NHA KHOA

Chi trả cho việc điều trị răng bệnh lý của người được bảo hiểm

Bảng chi tiết chương trình

TAI NẠN CÁ NHÂN

 • Tử vong
 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

Thương tật bộ phận vĩnh viễn (TTBPVV)

Theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm

TTBPVV, tử vong trong vòng một (01) năm sau tai nạn

Trả phần tiền chênh lệch.

 • Số tiền bảo hiểm: từ 30.000.000 VNĐ đến 1 tỷ VNĐ
 • Tỷ lệ phí:

  0,09% x STBH

SINH MẠNG CÁ NHÂN

 • Tử vong
 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

 • Số tiền bảo hiểm: từ 30.000.000 VNĐ đến 1 tỷ VNĐ
 • Tỷ lệ phí:

  0,2% x STBH

HIỆU LỰC BẢO HIỂM

TỬ VONG do Bệnh đặc biệt
Bệnh có sẵn/ Biến chứng thai sản

(1 năm)

ĐIỀU TRỊ Bệnh đặc biệt/ Bệnh có sẵn/
Bệnh liệt kê tại điểm loại trừ số 36/
Tái tạo dây chằng

(1 năm)

ĐIỀU TRỊ Viêm phế quản, tiểu phế quản,
viêm phổi các loại với trẻ em dưới 6 tuổi

(6 tháng)

TỬ VONG do bệnh thông thuờng

(90 ngày)

ĐIỀU TRỊ bệnh thông thuờng

(30 ngày)

THAI SẢN

(90 ngày)

SINH CON

(635 ngày)